Język:

Warunki


Warunki wstępne:

Istniejący jastrych cementowy lub anhydrytowy winien mieć minimalną grubość wynoszącą 4 cm.
Podłoże musi być gładkie i równe.


Niezbędne przygotowania:

Pomieszczenia muszą być puste i posprzątane/pozamiatane.
Gotowe muszą być niezbędne przejścia na wylot w ścianie lub suficie.
Po usunięciu płytek ceramicznych konieczne jest wcześniejsze wyrównanie powierzchni ; wykonuje się to za pomocą niezbędnej masy wyrównującej do ogrzewania podłogowego.